Skapa grogrund för ditt företag

Letar du efter ett förmånligt sparalternativ för en framtida investering? Hos oss kan du som företagare spara kostnadsfritt med bra avkastning genom vårt kapitalkonto. Och eftersom vi omfattas av den statliga insättningsgarantin är dina besparingar i trygga händer.

Kapitalkonto

Med vårt kapitalkonto sparar företag (ej enskilda näringsidkare) med bra ränta från första kronan och obegränsat antal uttag. Alltid utan avgifter. Som företagare kan du inte använda internetportalen. Istället öppnar du ett manuellt kapitalkonto och kontaktar därefter vår kundservice på 010-556 30 00 eller mailar på kundservice@lantmannenfinans.se

  • 0,1 % ränta från första kronan
  • Inga avgifter

Vill du öppna kapitalkonto? Hämta kontoanmälan för utskrift här. Skriv ut anmälan, fyll i och skicka portofritt tillsammans med registreringsbevis och kopia på giltig id-handling för firmatecknaren till:

Lantmännen Finans AB 
Svarspost, 20 464 566 
110 30 Stockholm

Fullmakt för kapitalkonto


Medlemskonto Företag

Kapitalkonto för företag som är medlemmar i Lantmännen

(gäller ej enskilda näringsidkare)

Anmälan byte från kapitalkonto till kapitalkonto medlem Företag

Anmälan kapitalkonto medlem Företag

Fullmakt kapitalkonto företag

Ränta 0,75 %

Insättningsgaranti

Lantmännen Finans AB är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och alla pengar du sätter in hos oss omfattas av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att Riksgälden betalar ut ersättning motsvarande högst 950 000 kronor inom 7 arbetsdagar från den dag garantin träder in.


Frågor och svar

Hur tar jag ut pengar från mitt kapitalkonto?

Kontakta vår kundservice på 010-556 30 00 eller via kundservice@lantmannenfinans.se

När ränteberäknas kontot?

Räntan beräknas varje dag, men tillgodoräknas varje år den 31/12.

Vad händer när kontot avslutas?

Kontot ränteberäknas fram till utbetalningsdagen. Kapitalet och upplupen ränta med avdrag för skatt betalas sedan ut till det förvalda bankkontonumret.