Hur gör jag för att avsluta ett konto som hör till ett dödsbo?

Svar:

För att avsluta kapitalkontot ber vi er skicka in följande handlingar:

  • Underskriven skriftlig begäran om avslut där det framgår vem som ger oss uppdraget
  • Id-kopia/kopior på samtliga dödsbodelägare
  • Registrerad och fullständig bouppteckning
  • Uppgift om vilket konto vi ska föra över pengarna till

 

Skicka dina handlingar till:

Lantmännen Finans AB
Box 30192
104 25 Stockholm