Frågor och svar

Här har vi samlat en rad vanliga frågor som rör sparande, maskinfinansiering och Agrolkortet.

Hittar du inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 010-556 30 00 eller via kundservice@lantmannenfinans.se.

Om sparkonton

Hur sätter jag in pengar på mitt konto?

Insättningar görs till Lantmännen Finans bankgiro 866-5911. Ditt kontonummer fungerar som OCR-referens.

Vad händer när kontot avslutas?

Kontot ränteberäknas fram till utbetalningsdagen. Kapitalet och upplupen ränta med avdrag för skatt betalas sedan ut till det förvalda bankkontonumret.

Omfattas e-kapitalkonto och kapitalkonto av insättningsgarantin?

Ja, e-kapitalkontot och kapitalkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Det innebär att om en bank eller ett kreditinstitut försätts i konkurs har varje kund rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning hos institutet med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor inom 7 arbetsdagar från den dag garantin träder in.

Kan jag ta ut pengar från kontot i bankomat?

Nej.

Hur tar jag ut pengar från mitt kapitalkonto?

Kontakta vår kundservice på 010-556 30 00 eller via kundservice@lantmannenfinans.se.


Om finansiering

Hur tar jag reda på aktuell ränta?

Aktuell ränta får du av din maskinsäljare, räntan är rörlig och följer allmänna ränteläget. Räntan justeras månadsvis.

Vilka finansieringsformer finns det?

Avbetalning (traditionell med rak avskrivning), finansiell leasing och hyra. Läs mer under fliken finansiering.

Hur finansierar jag en maskin via Lantmännen Finans?

Maskiner som säljs av Lantmännen Maskin eller Swecon kan finansieras av Lantmännen Finans. Kontakta din regionala maskinsäljare som du hittar på lantmannenmaskin.se och swecon.se.

Kan finansieringsavtalet lösas i förtid eller amortera extra?

På avbetalning kan du alltid välja att amortera extra och lösa avtalet i förtid. Helt utan avgifter.


Agrolkortet

Vad är Agrolkortet?

Agrolkortet är ett betal- och kreditkort med Mastercard-koppling som i första hand är till för dig som bedriver näringsverksamhet är medlem eller anställd inom de gröna näringarna. Hit räknas företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser.

Är du kundklubbskund i Granngården kan du också ansöka om Agrolkortet. Syftet med Agrolkortet, som lanserades 1999, var att öka bondenyttan genom att som enda kort erbjuda bra medlemrabatter på flera olika bensinbolag. Agrolkortet ges ut av Lantmännen Finans AB i samarbete med Nordea Finans.

Var kan jag läsa mer om Agrolkortet?

agrolkortet.se

Var har jag rabatt på drivmedel med Agrolkortet?

På Circle K, OKQ8, Preem och Tanka.