Finansiell information

Redovisning och rapport

Här kan du ta del av Lantmännen Finans AB:s senaste delårsrapporter och årsredovisning.

Rapporterna är i pdf-format och du måste ha programmet Acrobat Reader för att kunna ta del av informationen.

Detta kan du ladda ner kostnadsfritt från Adobes hemsida

.


Redovisning och rapport

Här kan du ta del av Lantmännen Finans AB:s senaste delårsrapporter och årsredovisning.

Rapporterna är i pdf-format och du måste ha programmet Acrobat Reader för att kunna ta del av informationen.

Detta kan du ladda ner kostnadsfritt från Adobes hemsida

Årsredovisning 2017

Delårsrapport 2017

Kapitalbas och exponering

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering


Styrning och Riskhantering

Lantmännen Finans ersättningspolicy innefattar inte rörliga ersättningar enligt Finansinspektionens definitioner.

Organisation och styrning

Likviditetshantering