Så frön inför framtiden

Med ett bra sparande kan du utveckla både dig själv och din verksamhet. Samtidigt får du bättre förutsättningar för att klara oväntade utgifter. Hos Lantmännen Finans sparar privatpersoner eller företagare med förmånlig ränta och ett obegränsat antal uttag, helt utan avgifter. Vi omfattas dessutom av den statliga insättningsgarantin vilket innebär att dina pengar tryggt kan växa hos oss.


3 fördelar när du sparar med Lantmännen Finans

Bra ränta från första kronan

Som privatperson sparar du på e-kapitalkonto med 0,50 % ränta medan företagare sparar med 0,10 % ränta på vårt kapitalkonto.

Fria uttag utan dolda avgifter

Med våra konton kan du sätta in och ta ut pengar som det passar dig. Helt utan avgifter.

Tryggt sparande med insättningsgaranti

Eftersom Lantmännen Finans AB är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag omfattas alla pengar du sätter in hos oss av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att Riksgälden betalar ut ersättning motsvarande högst 950 000 kronor inom 7 arbetsdagar från den dag garantin träder in.


Spara privat

På våra sparkonton får du hög ränta från första kronan, obegränsat antal uttag och inga avgifter. 

Läs mer

Spara Företag

Genom att spara på vårt Kapitalkonto får ditt företag hög ränta från första kronan, obegränsat antal uttag utan avgifter.

Läs mer

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om e-kapitalkonto och kapitalkonto.

Vad händer när kontot avslutas?

Kontot ränteberäknas fram till utbetalningsdagen. Kapitalet och upplupen ränta med avdrag för skatt betalas sedan ut till det förvalda bankkontonumret.

Kan jag ta ut pengar från kontot i bankomat?

Nej.

Hur sätter jag in pengar på mitt konto?

Insättningar görs till Lantmännen Finans bankgiro 866-5911. Ditt kontonummer fungerar som OCR-referens.

Omfattas e-kapitalkonto och kapitalkontot av insättningsgarantin?

Ja, e-kapitalkontot och kapitalkontot omfattas av den statliga insättningsarantin enligt beslut av Riksgälden. Det innebär att om en bank eller ett kreditinstitut försätts i konkurs har varje kund rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning hos institutet med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag institutet försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

Hur många uttag får jag göra på ett år?

Du har obegränsat antal uttag.

Är det några avgifter på e-kapitalkonto och kapitalkonto?

Nej.

Hur öppnar jag ett e-kapitalkonto?

Privatpersoner kan öppna e-kapitalkonto via Internetportalen som du hittar på vår hemsida. För att logga in behöver du ha BankID eller Mobilt BankID.

Var ser jag aktuell ränta?

När ränteberäknas kontot?

Räntan beräknas varje dag, men tillgodoräknas varje år den 31/12.

Har kontot någon uppsägningstid?

Nej.

Hur tar jag ut pengar från mitt e-kapitalkonto?

Via internetportalen kan du föra över pengar till ditt förvalda bankkonto.

Hur tar jag ut pengar från mitt kapitalkonto?

Kontakta vår kundservice på 010-556 30 00 eller via kundservice@lantmannenfinans.se

Vem får öppna ett konto?

Du som har svenskt personnummer eller är juridisk person med svenskt organisationsnummer kan öppna konto hos oss.